Αναζήτηση
Ελληνικά
Back to all

PBX TAPIER VERSION

Version 1.5.0.3 < - Κάντε λήψη

#1.5.0.003
Προσθήκη δυνατότητας αναζήτησης του anydesk id και έμμεση καταχωρήσει του id στην καρτέλα του πελάτη

#1.5.0.002
Όταν ζητούσες λίστα παραστατικών δεν έφερνε την προβολή που είχες σεταρει

#1.5.0.001
Όταν η κλήση τερματιζόταν και ερχόταν ανάποδα το idle με το disconnect δεν κατέγραφε την κλήση

#1.5.0.000 Change framework to 4.8

 

Version 1.4.0.3 <- Κάντε λήψη

 • Add Feature

Προσθέσαμε την δυνατότητα όταν καταγράφουμε μία κλήση στο παράθυρο διαλόγου κλήσεων να μπορούμε ανά χρήστη να ρυθμίζουμε την διάρκεια της κλήσης , έτσι όταν μία κλήση απαντηθεί και τελειώσει η συνομιλία αν δεν πατήσουμε αποθήκευση να μένει ανοιχτή η διάρκεια της κλήσης μέχρι να αποθηκεύσουμε την κλήση .

 • Σε επίπεδο χρήστη μπορείτε να ενεργοποιείτε/Απενεργοποιείτε την δυνατότητα κλήσεων μέσω Clipboard
 • Οι κλήσεις μπορούνε να έχουνε χρώματα ανάλογα τις συνθήκες που ορίζουμε εμείς
 • Οι συνθήκες ορίζονται από τον παρακάτω πίνακα , από την εγκατάσταση έχουμε 2 πρότυπες εγγραφές  όπου χρωματίζουνε τις κλήσεις ανάλογα το υπόλοιπο του πελάτη αν είναι μεγαλύτερο από 30 ή 60 ημέρες .
 • Το αποτέλεσμα που θα επιστρέψει το sql query πρέπει να ταιριάζει με το matchValue  τότε στην στήλη (COLUMN) 0 ή 1 (Δηλαδή στην στήλη όνομα ή οντότητα ) θα χρωματίσει ανάλογα το BackGround ή ForeColor.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους X.SYS.COMPANY & TRDR ,  η λειτουργία αυτή ξεδιπλώνει την λειτουργικότητα του Plugin δίνοντας τον πελάτη ποιο άμεση πληροφορία με μία ματιά , τυχαίες εφαρμογές
 1. Υπόλοιπο
 2. Έχει παραγγελίες
 3. Είναι σε συμβόλαιο
 4. Έχει άμεση προτεραιότητα
 5. Και πολλά άλλα.

Προσθήκη Parking Slots , όταν αυτά χρησιμοποιούνται στα τηλεφωνικά κέντρα.

 
 

Version 1.4.0.0 <-Κάντε λήψη 

 

 

Pbx Tapier Ver 1.4.0.0  (20/10/2021)

 • Add Feature

o   Οι εξερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντηθούνε μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως αναπάντητες με την τιμή που επιθυμούμε στον χαρακτηρισμό.(οι γραμμές θα πρέπει να είναι ISDN ή SIP )

o   Τις κλήσεις μεταξύ εσωτερικών μπορούμε να επιλέξουμε αν θα καταγράφονται στο CRM

o   Στις γενικές παραμέτρους έχει προστεθεί νέο tab όπου μας δίνει τις παρακάτω λειτουργίες

 • Μπορούμε στους Πελάτες / Επαφές / Ενέργειες (SOTASK & SOACTION) να προσθέσουμε button για ταχεία κλήση στους αριθμούς της καρτέλας , αυτό επιτυγχάνεται βάζοντας στα αντίστοιχα πεδία την ονομασία των panel από την προβολή της Softone έκαστος. Η λειτουργία είναι .. με αριστερό κλικ καλούμε τον πρώτο αριθμό  με δεξιό κλικ βγαίνει pop up παράθυρο  για να επιλέξουμε σε ποιο νούμερο θα καλέσουμε.
 • Μπορούμε να γράψουμε 2 SQL Queries όπου θα μας επιστρέφουνε 5 συγκριμένες στήλες και βάση με αυτές μπορούμε να εμφανίζουμε στο παράθυρο των κλήσεων πληροφορίες για σχετικές εγγραφές από τα queries . Συγκεκριμένα στο παράδειγμα μας …

SELECT * FROM (SELECT top 10 (CASE WHEN SERIES=1010 THEN 'SOTASK'  WHEN SERIES IN (1004,1005) THEN 'SOTASK' END) AS OBJ, SOACTION as id,SOACTIONCODE as FCODE,COMMENTS,TRNDATE FROM SOACTION WHERE COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND TRDR=:TRDR AND ACTSTATUS=1 AND SERIES IN (1010,1004,1005) UNION ALL SELECT TOP 10 'SALDOC' AS OBJ, FINDOC AS ID,FINCODE AS FCODE,'ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ' AS COMMENTS,TRNDATE FROM FINDOC WHERE COMPANY=:X.SYS.COMPANY AND TRDR=:TRDR AND FULLYTRANSF=0 AND SERIES=7021) AS V order by V.OBJ, V.trndate

Μαςεπιστρέφει5 στήλες

OBJ

ID

FCODE

COMMENTS

TRNDATE

SOTASK

XXXX

ΕΡΓ00002460

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΠ

14/10/2020

----

----

----

----

----

 

 

 

Με κάθε κλήση θα τρέχει το ερώτημα και αν βρίσκει εγγραφές θα μαρκάρει διακριτικά δίπλα από την κλήση με το σύμβολο του Messaging

Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο του Messaging θα γίνει αυτόματο pop up όλες οι διαθέσιμες ενέργειες που θα βρει και θα μας δώσει την δυνατότητα να τις ανοίξουμε.

 

Στο δεύτερο ερώτημα γράφουμε το αντίστοιχο που αφορά τις επαφές και όχι τους traders δηλ. αν η ενέργεια είχε καταχωρηθεί στο CRM μόνο με την επαφή , θα την βρούμε με το 2ο query.

 

 

 • Σβήνοντας την [σειρά Κλήσεων CRM] & [Object Κλήσεων CRM] δεν καταγράφονται πλέον οι κλήσεις παρά μόνο όταν γράψουμε κάποια λεπτομέρεια στο παράθυρο των λεπτομερειών . Θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένα τα Σειρά κλήσεων & Object Κλήσεων , ακριβώς από κάτω.

 

 

 

 

 • Improves

 

o   Μπορούμε πλέον να αλλάζουμε εσωτερικό χωρίς να κάνουμε restart την S1

o   Καλύτερη διαχείριση έναρξης της εφαρμογής.

o   Τα μηνύματα λαθών τα κάναμε να εμφανίζονται σαν Pop up και όχι με message box που χρειαζόταν την παρέμβαση του χρήστη.

 • Bug Fix

o   Όταν έκανες relogin μερικές φορές δεν λειτουργούσε το plugin.

o   Κάνοντας κλικ στο παράθυρο των κλήσεων , αν έκλεινε το παράθυρο πετούσε μηνύματα με διάφορα λάθη

 

 

 Version 1.3.0.3 <-Κάντε λήψη

 

 • Add Feature

o   Δυνατότητα για την καταγραφή των κλήσεων σε άλλο αντικείμενο εκτός του SOCALLτο οποίο το χρησιμοποιούμε μόνο για την απλή καταγραφή των κλήσεων . Στο παρακάτω παράδειγμα ορίσουμε τα 3 πεδία που θα χαρακτηρίζουμε την κλήση όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ πάνω σε μία επαφή , Την σειρά του αντικειμένου , το αντικείμενο και oκωδικός χαρακτηριστικών αφορά το φίλτρο που έχει το objectγια τα χαρακτηριστικά του. Αν ο χρήστης δεν κάνει διπλό κλικ στην επαφή και στην συνέχεια αποθήκευση δεν θα καταχωρηθεί η κλήση στο αντικείμενο αυτό.

o   Κατά την καταχώρηση μίας νέας επαφής από τις λεπτομέρειες κλήσης , το πρόγραμμα θα κάνει έλεγχο αν το όνομα υπάρχει ήδη στις επαφές και θα εμφανίζει μήνυμα για προσθήκη αριθμού στην επαφή ή δημιουργίας καινούριας . Για να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση στο μήνυμα που θα εμφανιστεί περιέχει τα υπάρχοντα τηλέφωνα καθώς και αν η επαφή είναι συνδεμένη με κάποιον συναλλασσόμενο.

Όταν ψάχνεις τον συναλλασσόμενο στις λεπτομέρειες εμφανίζει στα αριστερά και σε ποια ενότητα ανήκει.

 

 

 • Bug Fix

o   Όταν καταχωρούσαμε μία επαφή συνδεμένη με συναλλασσόμενο δεν έκανε προσθήκη τον αριθμό.

o   Κατά την εναλλαγή των εταιρειών έχανε την σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο.

o   Όταν ερχόταν μία κλήση και ο χρήστης χρησιμοποιούσε το πληκτρολόγιο τον σταματούσε γιατί έπαιρνε την εστίαση το παράθυρο της κλήσης, τώρα δεν ισχύει.

 • Improves                                                

o   Δυνατότητα να γίνετε καλύτερο φιλτράρισμα όταν ο χρήστης κάνει Copyσε νούμερα , Δηλαδή ορίζουμε από τι θα πρέπει να ξεκινά το νούμερο και ποιο το μήκος του. Π.χ   1:5 όταν το νούμερο ξεκινά με 1 και έχει μήκος 5 θα πάει για κλήση , μπορούμε να βάλουμε όσες περιπτώσεις θέλουμε διαχωρισμένες με κόμμα.

o   Πλέον μπορούμε να κάνουμε παραγγελίες και στους προμηθευτές.

o   Εμφανίζοντας το monitor με τις επαφές – συναλλασσόμενους , είχε πάντα προεπιλεγμένο την πρώτη επαφή δίνοντας την ψευδαίσθηση στον χρήστη ότι μπορεί να κάνει δεξί κλικ απευθείας για ενέργειες , τώρα δεν υπάρχει αυτή η επιλογή θα πρέπει να κάνει πρώτα την επιλογή της επαφής δεν αριστερό κλικ και μετά με δεξί κλικ τα υπόλοιπα.

o   Πλέον δεν μπορείς να αλλάξεις τον συναλλασσόμενο στις λεπτομέρειες όταν έρχεται από προεπιλογή , εκτός αν είναι σκέτη επαφή ή άγνωστος.

o   Οταν εμφανίζεται το pop up παράθυρο των κλήσεων , δεν διακόπτει την τυχόν πληκτρολόγιση που κάνει ο χρήστης.

 

Version 1.3.0.0 <-Κάντε λήψη

 

 

 

 • Add Feature.

 

o   Δυνατότητα να ορίζεται το objectπου θα γίνονται οι εργασίες Εντός / Εκτός από προεπιλογή ήταν πάντα το SOTASKτώρα μπορούνε να ορίζουμε σε όποιο objectμας βολεύει , π.χ SOACTION

 

o   Στο tab Κλήση των παραμέτρων προστέθηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης παρακολούθησης του statusτων κλήσεων , όπου status .

 

 • Σε σύνδεση
 • Σε αναμονή
 • Ολοκληρώθηκε

 

Ενεργοποιώντας την δυνατότητα αυτή μπορούμε κάθε φορά που αλλάξει η κατάσταση της κλήσης να ενημερώνετε η κλήση στην s1 ενημερώνοντας αντίστοιχα τις τιμές του πεδίου που επιλέξαμε (από default[ACTSTATUS]) , με το κατάλληλο ευρετήριο μπορούνε να έχουμε την πλήρη εικόνα του τηλεφωνικού κέντρου για το ποιος μιλάει με ποιόν , αν είναι η κλήση του σε αναμονή κτλ.

 

 • Πλέον οι ειδοποιήσεις αντί του κλασικού popupτης s1 μπορούμε να τις βλέπουμε στο systrayμε balloonpopup, με το τρόπο αυτό σταματά να μας διακόπτει κάθε φορά που πετάγεται το παράθυρο των ειδοποιήσεων , για την ορθή χρήση θα πρέπει να απενεργοποιήσετε από τις γενικές ρυθμίσεις του s1 το [popupυπενθυμίσεων / μηνυμάτων] και αντίστοιχα να ενεργοποιήσετε [υπενθυμίσεις στο systray] του PBXTapier , υπόψη ότι η επιλογή αυτή είναι ανά χρήστη οπότε θα πρέπει να ενεργοποιείται ανά σταθμό εργασίας.

 

o   Αλλάχτηκε το παράθυρο των παραμέτρων για να τακτοποιηθούνε καλύτερα οι ρυθμίσεις

 

o   Προσθήκη SliderBar για να επιλέγετε πόσο αυστηρά θα ψάχνει τους αριθμούς των τηλεφώνων [Παράμετροι / κλήση] , όσο ποιο χαλαρό το αφήνουμε (προς τα δεξιά) μπορεί να κάνει λάθη π.χ έναν αριθμό που έχουμε καταχωρήσει 2310133889 στο πελάτη χχχχχ αν καλέσουμε το 13388 θα μας φέρει την επαφή χχχχχχ.

 

o   Οι draft κλήσης που βλέπουμε κάνοντας διπλο κλικ στο εικονίδιο του PBXTapier είναι πλέον ανα εταιρία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 1.1.0.4<-Κάντε λήψη

Bug Fix

-Όταν καταχωρούσαμε μέσω του παραθύρου (Λεπτομέριες κλήσης) μία επαφή το νούμερο του τηλεφώνου δεν πήγαινε στην επαφή αλλά στον συναλλασσόμενο.

Add Feaure

-Προσθέσαμε μία νέα μεταβλητή όπου ορίζουμε τον χειριστή της κλήσης όταν δεν επιλέγουμε ανάθεση σε...

-Αναζήτηση πλέον και στα υποκαταστήματα των συναλλασσομένων , θα επισημαίνεται μεσα σε παρένθεση ο κωδικός του υποκ/τος πριν το ονομα του.

-Οταν το νούμερο ανήκει σε συνδεμένη επάφη με συναλλασσόμενο εμφανίζετε πλέον και ο συνδεμένος συναλλασσόμενος στο pop up παράθυρο-Προσθέσαμε την δυνατότητα όταν το εσωτερικό δεχτεί μία κλήση και δεν την απαντήσει να μπορεί να την καταγράφει σαν αναπάντητη  (η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται σε κάθε εσωτερικό ξεχωριστά από τις ρυθμίσεις σταθμού).

Γενικά δεν είναι καλή ιδέα να ενεργοποιούμε τις αναπάντητες κλήσεις όταν οι κωδουνισμοί έρχονται σε group εσωτερικών και τις απαντάνε άλλα εσωτερικά εκτός απο εμας.θα πρέπει στις εισερχόμενες να χτυπά μόνο το εσωτερικό που έχει ενεργοποιημένη την επιλογή αυτή , έτσι δεν θα έχουμε λανθασμένα δεδομένα

 

 Version 1.1.0.3 <-Κάντε λήψη

Add Feature

- Προσθέσαμε 1 νέα μεταβλητή όπου ορίζουνε σε ποιό πεδίο του παραστατικού πώλησης θα καταχωρήθει η επαφή όταν χρησιμοποιούμε την λειτουργία Quick Offer , αρκεί να έχει editor to PRSNOUT

- Προσθέσαμε 1 νέα μεταβλητή όπου ορίζουμε με ποια προβολή θα ανοίγει η καταχώρηση της προσφοράς.

 

 

 Version 1.1.0.2 <-Κάντε λήψη

BugFix.

-Δεν εμφάνιζε σωστά τα εσωτερικά όταν είχε ελληνικούς χαρακτήρες.

-Δεν άνοιγε την επαφή όταν ήταν προμηθευτής

-Μερικές φορές δεν έπαιρνε λάθος επαφή μετά την επιλογή του στο grid.

 

Version 1.1.0.1<-Κάντε λήψη

 

 

Version 1.1.0.0

Προσθήκες..

 • Σε ποιά οθόνη θα εμφανίζετε το παράθυρο των κλήσεων (όταν υπάρχει παραπάνω απο 1 οθόνη στον υπολογιστή).
 • Στις λεπτομέριες της καταγραφής προσθέσαμε την λιστα των προεπιλεγμένων θεμάτων απο την softone.
 • Προσθήκη 2 νέων αρχείων PBXConnector.dll & TapiConnector και αφαίρεση του pbxtapier.dll

 

 

 

Διόρθωση σφαλμάτων

 • Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έκλεινε το παράθυρο (Monitor)
 • Όταν η κλήση έκλεινε πριν κλείσουμε το παράθυρο των λεπτομερειών , ότι και αν είχες προσθέσει δεν τα καταχωρούσε
 • Όταν ερχότανε μια κλήση και δεν την απαντούσε το εσωτερικό την έκανε καταγραφή με μηδενική διάρκεια.

 Κάντε λήψη απο εδώ.

Version 1.0.1.6

Διόρθωση σφαλμάτων

1)όταν ο καλών είναι στις επαφές σε συνδεμένη εταιρία δεν μπορούσε να καταχωρίσει την κλήση γιατί δεν έβρισκε στην συνδεμένη οντότητα
2)Όταν προσπαθούσες να κάνεις ένα νούμερο καταχώριση σε μία άλλη εταιρία χτυπούσε  , σε πολλαπλά σημεία

 

Κάντε λήψη απο εδώ.

 

Εδώ θα βρείτε όλες τις αλλαγές (Version) του προγραμμάτος.

Version 1.0.1.5

Προσθήκη δυναμικών μεταβλητών στις παραμέτρους

%clip% = με τον αριθμό τηλεφώνου.

%name% = με το όνομα του συναλλασσομένου.


Μέχρι και την έκδοση 1.0.1.4 ο αριθμός και το όνομα έμπαιναν αυτόματα στα ελεύθερα πεδία varchar01 & 02, στην τρέχουσα έκδοση απενεργοποιήθηκε η λειτουργιά αυτή.Μπορείτε πλέον να το ορίσατε ως εξής συμπληρώνοντας την παρακάτω πρόταση.

VARCHAR01;VARCHAR02;PRIORITY:%name%;%clip%;101

Κάντε λήψη απο εδώ.