Αναζήτηση
Ελληνικά

Έλεγχος αποστολής στο e-send

Σας εφιστούμε την προσοχή να ελέγχετε συχνά το ESend της ΑΑΔΕ για τον αριθμό Ζ που έχει ανέβει όπως και την τελευταία ημερομηνία αποστολής δεδομένων.
Οι φορολογικοί μηχανισμοί και οι ταμειακές μηχανές έχουν την απαίτηση να ανεβαίνουν τα Ζ στην πλατφόρμα της ESend. Το επιθυμητό είναι καθημερινά μετά το κάθε Ζ. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον λογιστή σας, καθότι η παράλειψη αποστολής των Ζ ενέχει υψηλά πρόστιμα.

URL esend :
https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
πηγαίνετε στην επιλογή "Επιχειρήσεις" και ελέγχετε το τελευταίο Ζ στην επιλογή " Διαβιβασθέντα αρχεία S.TXT"  ή σε άλλες πιο αναλυτικές καταστάσεις.

Δείτε παρακάτω αναλυτικές οδηγίες με φωτογραφίες για το πως ...