Ελληνικά
Αναζήτηση

Επικοινωνία

Τσουκάλης Γεώργιος
Εμποριο & Service Μηχανών Γραφείου
Εδρά : Γιαννιτσών 31 , 54627 ,Θεσσαλονίκη
Α.Φ.Μ. 073355370 / Δ.Ο.Υ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2310.527939-6947.696300

*
*
*