Ελληνικά
Αναζήτηση
RSS

Θέματα ιστολογίου από '2017' 'Φεβρουάριος'

Αλλαγή Ημερομηνίας και ώρας (Samsung DCS , OfficeServ Series)

Με κλείστο το ακουστικό (απο μία ειδική συσκευη) πληκτρολογούμε
[TRSF] 200 1234 1 [SPEAKER] 505
W MMDDYY HHMM

όπου W = Ο αριθμός της Ημέρας 0=Κυριακή,1=Δευτέρα κτλ
ΜΜ = Μήνας (01,02,03....)
DD = Ημέρα
ΥΥ = Ετος

ΗΗ = ώρα
ΜΜ = Λέπτα

[TRSF]