Αναζήτηση
Ελληνικά

TAPI for Asterisk (10-licence Pack)

Το TAPI Driver for Asterisk™ υποστηρίζει την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων καθώς και τον τερματισμό αυτών, ενημερώνοντας τις εφαρμογές των υπολογιστών που υποστηρίζουν TAPI για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις με αναγνώριση αριθμού και στοιχείων καλούντος. Αυτό για πολλαπλές γραμμές ενός ή περισσοτέρων SoftPBX Asterisk™. Επιπλέον, επιτρέπει την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων απ’ ευθείας μέσα από επαφές του Microsoft Outlook™ όπως και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής που υποστηρίζει TAPI.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 924
30,00€
i h