Ελληνικά
Αναζήτηση
Back to All Blog Posts

Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με ΑΑΔΕ και QR CODE στις αποδείξεις

Ο γραμμωτός κώδικας στο τέλος της απόδειξης αντικαθίσταται από δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR Code)

Αριθμ. 1024 – ΦΕΚ Τεύχος B 317/06.02.2020
Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.

Η αναβάθμιση των ταμειακών Datex διαφέρει ανάλογα με την έκδοση , σε περίπτωση που η έκδοση της ταμειακής είναι κάτω απο 3.00 θα πρέπει να αντικατασταθεί η κεντρική πλακέτα  , αν η έκδοση είναι 3.00 και πάνω θα πρέπει να μας την φέρετε απο το κατάστημα για αναβάθμιση.

Για να βρείτε την έκδοση σας πατάτε 4 φορές το πλήκτρο που ανάβετε την ταμειακή (που μοιάζει σαν λάμπα) μετά το πλήκτρο 4 και μετρητά , η ταμειακή θα εκτυπώσει μία αναφορά όπου αναφέρει την έκδοση (Firmware).