Αναζήτηση
Ελληνικά

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι νέες SAMSUNG OFFICESERV 5000 ειδικές ψηφιακές συσκευές Non- navigation, Navigation και IP είναι συμβατές και λειτουργούν με τα παρακάτω Samsung Τηλεφωνικά Κέντρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κέντρα υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος (βλέπετε παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ).

 

Οι NonNavigation συσκευές

αντιστοιχούν στους παρακάτω κωδικούς και λειτουργούν σε όλα τα συστήματα εκτός από DCS και COMII:

Non Navigation   7 πλήκτρων (DS5007S)

Non Navigation 14 πλήκτρων (DS5014S)

Non Navigation 38 πλήκτρων (DS5038S)

 

Οι Navigation συσκευές

αντιστοιχούν στους παρακάτω κωδικούς και λειτουργούν μόνο σε OfficeServ 500 με έκδοση V2.02 (ή νεώτερη):

Navigation   14 πλήκτρων (DS5014D)

Navigation   21 πλήκτρων (DS5021D)

Navigation   12 πλήκτρων με μεγάλη οθόνη (DS5012L)

 

Οι Navigation IP συσκευές

αντιστοιχούν στους παρακάτω κωδικούς και λειτουργούν μόνο σε OfficeServ 500 με έκδοση V2.12 (ή νεώτερη) και εφόσον είναι εγκατεστημένη η MGI2 ή MGI3 κάρτα (σύντομα διαθέσιμη):

Navigation   14 πλήκτρων (ITP5014D)

Navigation   21 πλήκτρων (ITP5021D)

Navigation   12 πλήκτρων με μεγάλη οθόνη (ITP5012L)

 

samsung 5000 series compatibility table